تیکت جدید

1- این صفحه را فقط با مرورگری بجز IE باز کنید
2- فقط اگر کد اشتراکی خرید کرده‌اید درخواست نوبت انتخاب کنید.
3- در درست وارد کردن ایمیل جهت دریافت پاسخ دقت کنید. همچنین ایمیلی که وارد میکنید با ایمیل ثبت شده در فاکتور سفارش حتماً باید مطابقت داشته باشد.

{{req}} {{orderid}} ، {{gamename}}

عنوان درخواست (ضروری):
شماره سفارش: #
اگر این درخواست مربوط به شماره سفارش خاصی است شماره آنرا بدون # در این فیلد وارد کنید

نام محصول:
اگر درخواست یا سفارش شما مربوط به محصول خاصی است آنرا در این فیلد بنویسید. مثلاً: FIFA 17، Battlefield 1 و...

عنوان*

بخش

نام

ایمیل

*توضیحات

بازه‌های زمانی دسترسی به اینترنت جهت نصب (مربوط به درخواست نوبت)
12 الی 14
19 الی 21

-

-


Anti-Spam Image
captcha_image

Anti-Spam Text